<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta http-equiv="Content-Language" content="tr"> <title>Nro_irurji | Intraoperatif Nrofizyoloji Gzetleme | Beyin Cerrah | Parapleji </title> <meta name="description" content="Prof. Munir Elias in 30 y1l1n stnde nro_irirji tecrbesi var. - Kendisi en son nro_irurji teknolojinin faydalar1n1 gsteriyor. - Intraoperatif Nrofizyoloji Gzetleme ve BrainLab Skyvision navigasyon. Verio 3 tesla MRI ile tam entegrasyonu Syngo yaz1l1m, MER,DBS ISIS, ZD-Sterotaxy ve Pentero-C mikroskop ile dahildir."> <meta name="keywords" content="Nro_irurji, Intraoperatif Nrofizyoloji Gzetleme, beyin tmr, parapleji, beyin cerrah, nro_irrjik ekipman, Intraoperatif Nrofizyoloji Gzetleme, anevrizma, nroanestezi, yeni nro_irurji teknoloji"> <link rel="SHORTCUT ICON" href="http://www.cns.surgery/favicon.ico" /> <script type="text/javascript" src="http://www.cns.surgery/flashobject.js"\></script> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ROR" href="http://www.cns.surgery/ror.xml" /> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" background="../images/bg_mainbackg.gif" style="background-attachment: fixed"> <div align="center"> <table border="1" width="787" id="table1" bgcolor="#171C16"> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj17" codebase="http://www.adobe.com/shockwave/download/flash/trigger/en/2/index.html" border="0" width="777" height="141"><param name="movie" value="http://www.cns.surgery/Movies/nsvideogallery.swf" /> <param name="quality" value="High" /> <embed src="http://www.cns.surgery/Movies/nsvideogallery.swf" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj17" width="777" height="141" quality="High" /></object></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" class="c1" valign="top"><img border="0" src="images/face1.gif"></td> <td valign="top"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj18" codebase="http://download.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10.2.0.023" border="0" width="652" height="18"><param name="movie" value="http://www.cns.surgery/Movies/welcome.swf" /> <param name="quality" value="High" /> <param name="bgcolor" value="#000000" /> <embed src="http://www.cns.surgery/Movies/welcome.swf" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj18" width="652" height="18" quality="High" bgcolor="#000000" /></object></td> </tr> <tr> <td valign="top"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj19" codebase="http://download.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10.2.0.023" border="0" width="651" height="90"><param name="movie" value="http://www.cns.surgery/Movies/epilepsy.swf" /> <param name="quality" value="High" /> <embed src="http://www.cns.surgery/Movies/epilepsy.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj19" width="651" height="90" quality="High" /></object></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#000000" height="49" align="center"> <table border="0" width="98%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="16"> <p align="center"><span lang="en-us"><font size="2" color="#FFC601"><b> THIS NEUROSURGICAL SITE IS MULTILINGUAL IN&nbsp; HOMEPAGE BUT THE WHOLE WEBSITE IS IN ENGLISH</b></font></span></td> </tr> <tr> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/arabic.html"> <img border="0" src="ar.gif" width="22" height="15" alt="Arabic"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/sc.html"> <img border="0" src="ch.gif" width="22" height="15" alt="Chinese"></a></td> <td align="center"><a href="http://www.cns.surgery/intl/dutch.html"> <img border="0" src="du.gif" width="22" height="15" alt="Dutch"></a></td> <td align="center"><a href="http://www.cns.surgery/index.htm"> <img border="0" src="en.gif" width="22" height="15" alt="English"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/french.html"> <img border="0" src="fr.gif" width="22" height="15" alt="French"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/german.html"> <img border="0" src="gr.gif" width="22" height="15" alt="German"></a></td> <td align="center"><a href="http://www.cns.surgery/intl/hindi.html"> <img border="0" src="in.gif" width="22" height="14" alt="Hindi"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/italian.html"> <img border="0" src="it.gif" width="22" height="15" alt="Italian"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/japanese.html"> <img border="0" src="jp.gif" width="22" height="15" alt="Japanese"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/malay.html"> <img border="0" src="my.gif" width="22" height="15" alt="alt"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/urdu.html"> <img border="0" src="pk.gif" width="22" height="15" alt="alt"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/portuguese.html"> <img border="0" src="po.gif" alt="Polsky" width="22" height="15"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/polish.html"> <img border="0" src="pol.gif" width="22" height="15" alt="Portuguese"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/russian.html"> <img border="0" src="ru.gif" width="22" height="15" alt="Russian"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/spanish.html"> <img border="0" src="sp.gif" width="22" height="15" alt="Spanish"></a></td> <td align="center"> <a href="http://www.cns.surgery/intl/turkish.html"> <img border="0" src="tr.gif" width="22" height="15" alt="Turkish"></a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj20" codebase="http://download.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10.2.0.023" border="0" width="120" height="60"><param name="movie" value="http://www.cns.surgery/Movies/CNS clinic.swf" /> <param name="quality" value="High" /> <param name="bgcolor" value="#000000" /> <embed src="http://www.cns.surgery/Movies/CNS%20clinic.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj20" width="120" height="60" quality="High" bgcolor="#000000" /></object></td> <td bgcolor="#171C16" valign="middle" align="center"><strong> <a href="http://www.neurosurgery.tv/georgy.html"> <font color="#FF6600">BYK HOCAMIN ANISINA</font></a></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#000000"> <p class="c3" align="center"><a href="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"> <img border="0" src="panel_flash_bttn.gif" width="136" height="16" alt="Download flash player please!" /></a> <a href="http://www.apple.com/quicktime/download/win.html"> <img border="0" src="panel_QT_bttn.gif" width="136" height="16" alt="Download quicktime please!" /></a><a href="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx"><img border="0" src="panel_win_bttn.gif" width="136" height="16" alt="Load windows player please!" /></a><a href="http://uk.real.com/home/?&amp;src=ZG.uk.idx"><img border="0" src="panel_real_bttn.gif" width="136" height="16" alt="Load Real player please!" /></a><a href="http://www.abeltronica.com/velocimetro/pt/?idioma=uk&amp;newlang=uk"><img border="0" src="speed.jpg" width="136" height="16" alt="http://www.abeltronica.com" /></a></p> </td> </tr> </table> <table border="0" width="787" id="table2" bgcolor="#171C16" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top"> <p align="center"> <img border="0" src="images/Pentero.jpg" alt="" width="228" height="231"></td> <td valign="top" class="c11" rowspan="3" bgcolor="#FFFFFF" style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 5px"> <div style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px"> <h1 class="c8 c1">NRO^IRURJI</h1> <p align="justify">Bu site t1bbi ve nro_irrji doktoru kitlelerine esas olarak yneliktir, Prof. Munir A. Elias Shawash 1n 30 y1l1n stnde dnemde operatif ve akademik faliyetlerini bir k1s1m1 sunmak amac1yla yap1lm1_t1r. Burada bir beyin cerrahs1 parapleji, beyin tmr, spinal kord hasar1, kafa yaralanmas1, ar1 tedavisi stratejileri, ve buna dahil olmak zere sinir hastalar1n dei_ik etiyoljileri, hareket bozukluklar1 hakk1nda standartlar ve dei_iklikeri bulabilir. Bir Beyin Cerrah1n t1bbin bu dal1nda  Nro_irurji de deneyin ok nemli olduunu uzun zaman iinde anlamas1 gerekiyor.</p> <p align="justify">Nro_irrjide zaman duyarl1 karar verme strajiler vard1r. Bunun ynetilmesi hastan1n hemen dei_en durumuna bal1. Beyin Cerrah mutlaka an1na gre tepki gstermeli. Olabilecek komplikasyonlar1 ngrmelidir, en az1ndan bunlar1 ak1lda tutmal1d1r, ve art1rmay1 nlemek iin dikkatle tepki gstermelidir. Intraoperatif video belgelenme ile geriye dnk bir _ekilde kompolikasyonlar1 sebeblerini incelemede ve bulmada f1rsat vermektedir.</p> <p align="justify">Tm mevcut parametrelerle 32 kanalla IOM ISIS HighLine Intraoperatif Gzetleme nin gc burada geliyor, i_levsel vardiyalar1n gerek felaket olmadan dei_tirelemez bir halle olmas1n1 gerekli tedbirlerin al1nmas1n1 yard1mc1 olur. </p> <p align="justify">Gzetlemeyi ynlendirmede nroanestezi temel ta_1d1r ve hastay1 ameliyat f1rt1nas1n1 yerlerden geene kadar emniyetli aralarla rehber eder.</p> <p align="justify">En yksek standartlarla olan tum yaz1l1m BrainLab Skyvision ile MRI hareket etmesini Intraoperatif morfolojik navigasyon kullanarak glendirerek Cerrahin tm verinin grmesini ve ona gore hareket etmesini salar.</p> <p align="justify">Pentero-C sadece mikroskop deil, beyin cerrah1na grme gcn veriyor, ve bunu nceden yap1lam1yordu.</p> <p align="justify">Intraoperatif Gzetleme iin son y1llarda Shmaisani Hastanesinde i_levsel nrofizyolojik ynlendirme ISIS Inomed Highline 32 kanallar ve BrainLab Suite btnle_mi_ ile Siemens Verio 3 tesla fMRI ek olarak fibertraking (DTI) ve dier 12 Syngo Yaz1l1mlar uygulamadad1r.</p> <p align="justify">Yeni teknolojilerin tan1t1m ile, yeni boyutlara geliniyor ve yeni problemlerde meydana 1k1yor. Daha fazla veri olunca, daha fazla bilgiyi idare etmek gerekiyor yntemleri ve seenekleri geli_tirmeyi gtryr, ama buna ramen komplikasyonlar devam etmektedir ve zmlere ihtiya vard1r. </p> <p align="justify">Nro_irrjik faaliyetlerimiz, videolar, nro_irrjik ekipman hakk1nda daha fazla bilgi edinmek iin websitemize ziyaret etmenizi davet ediyoruz. Siteye girdiinizde tm ieriin 0ngilizce olduunu greceksiniz. Ayr1ca, tm yaz1_malar da 0ngilizce yap1lmal1d1r.</p> <p align="justify"><a href="http://www.cns.surgery">Sitemize girmek iin buraya t1klay1n!</a></p> </div> </td> <td valign="top" class="c13" rowspan="3" bgcolor="#FFFFFF" style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 5px"> <p class="c12" align="left"> <img border="0" src="images/ISIS.jpg" width="257" height="493" alt="neurosurgery"></p> <p class="c12" align="center"> <a href="http://www.inomed.com/products/functional-neurosurgery/isis-mer-system/"> <img border="0" src="images/MER.jpg" width="126" height="251" alt="Intraoperatif Nrofizyoloji Gzetleme "></a><br> <font size="1" color="#FF6600">ISIS MER for DBS and Lesioning</font></p> <p class="c12" align="center"> <img border="0" src="images/Prestige%20LP%20cervical%20disc%20system.jpg" alt="Medtronic Prestige LP Cervical disc system" width="149" height="149"></p> <p class="c12" align="center"> <a href="http://www.neurosurgery.tv/main.htm"> <img border="0" src="btn_login.gif" width="120" height="21" alt="** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **" /></a>&nbsp;<a href="http://www.neurosurgery.tv/search.asp"><img border="0" src="images/icon6.gif" width="25" height="23" alt="Search cns.surgery" /></a> <a href="mailto:drelias@go.com.jo"><img border="0" src="images/icon4.gif" width="25" height="23" alt="mailto: drelias@go.com.jo" /></a></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" height="777" style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 5px"> <b><font color="#FFC601" size="2">AMEL0YATTA A0T VIDEO GALERI</font><br> <font size="1"> &nbsp;<font color="#FFC601"><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"> </font> </font> <a href="http://www.neurosurgery.tv/previousmaterial.htm"> <font color="#FFC601" size="1">NCEKI VIDEO GALERI</font></a><font color="#FFC601" size="1">&nbsp; </font></b> <br> <font color="#FFC601"><b><font size="1">&nbsp;<u><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></u></font></b></font><font size="1"><b><font color="#FFC601"> </font> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2000.html"><font color="#FFC601">2000 VIDEO GALERI</font></a><font color="#FFC601"><u><br> </u>&nbsp;<u><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></u></font></b></font><b><font size="1"><font color="#FFC601"> </font> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2001.html"><font color="#FFC601">2001 VIDEO GALERI</font></a><font color="#FFC601"><u><br> </u>&nbsp;</font></font></b><u><font color="#FFC601"><b><font size="1"><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></font></b></font></u><b><font size="1"><font color="#FFC601"> </font> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2002.html"><font color="#FFC601">2002 VIDEO GALERI</font></a><font color="#FFC601"><u><br> </u>&nbsp;</font></font></b><u><font color="#FFC601"><b><font size="1"><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></font></b></font></u><b><font size="1"><font color="#FFC601"> </font> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2003.html"><font color="#FFC601">2003 VIDEO GALERI</font></a><font color="#FFC601"><u><br> </u>&nbsp;</font></font></b><u><font color="#FFC601"><b><font size="1"><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></font></b></font></u><b><font size="1"><font color="#FFC601"> </font> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2004.html"><font color="#FFC601">2004 VIDEO GALERI</font></a><font color="#FFC601"><u><br> </u>&nbsp;</font></font></b><u><font color="#FFC601"><b><font size="1"><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></font></b></font></u><b><font size="1"><font color="#FFC601"> </font> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2005.html"><font color="#FFC601">2005 VIDEO GALERI</font></a><font color="#FFC601"><u><br> </u>&nbsp;</font></font></b><u><font color="#FFC601"><b><font size="1"><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></font></b></font></u><b><font size="1"><font color="#FFC601"> </font> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2006.html"><font color="#FFC601">2006 VIDEO GALERI</font></a><font color="#FFC601"><u><br> </u>&nbsp;</font></font></b><u><font color="#FFC601"><b><font size="1"><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></font></b></font></u><b><font size="1"><font color="#FFC601"> </font> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2007/index.html"><font color="#FFC601"> 2007 VIDEO GALERI</font></a><u><br /> </u> <font color="#FFC601">&nbsp;</font></font></b><u><font color="#FFC601"><b><font size="1"><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></font></b></font></u><b><font color="#FFC601" size="1"> <span class="style1"> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2008.html"><font color="#FFC601"> 2008 VIDEO GALERI</font></a></span></font><u><br> &nbsp;</u></b><font color="#FFC601"><u><b><font size="1"><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></font></b></u><b><font size="1"> <u> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2009.html"><font color="#FFC601">2009 VIDEO GALERI</font></a></u></font></b></font><b><u>&nbsp; <br> </u>&nbsp;</b><font color="#FFC601"><b><font size="1"><u><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></u> <u> <a href="http://www.neurosurgery.tv/2010.html"><font color="#FFC601">2010 VIDEO GALERI</font></a></u></font></b></font><b><u><br> </u></b> <font color="#FFC601"> <b> <font size="1"> &nbsp;<u><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></u></font></b></font><b><font color="#FFC601" size="1"> <a href="http://www.neurosurgery.tv/january2010.htm"><font color="#FFC601"> 2010-OCAK<span style="text-decoration: none"> </span> </font></a>&nbsp;<br> &nbsp;</font></b><font color="#FFC601"><b><font size="1"><u><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></u> <u> <a href="http://www.neurosurgery.tv/feb2010.htm"><font color="#FFC601"> 2010-^UBAT</font></a></u></font></b></font><b><font color="#FFC601" size="1">&nbsp; <br> &nbsp;</font></b><font color="#FFC601"><b><font size="1"><u><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></u> <u> <a href="http://www.neurosurgery.tv/march2010.htm"><font color="#FFC601">2010-MART</font></a>&nbsp; <br> </u>&nbsp;<u><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></u> <u> <a href="http://www.neurosurgery.tv/april2010.htm"><font color="#FFC601">2010-NISAN</font></a>&nbsp; <br> </u>&nbsp;<u><img border="0" src="http://www.neurosurgery.tv/imgperipheralcns/bullet1s.gif" width="11" height="11"></u> <u> <a href="http://www.neurosurgery.tv/may2010.htm"> <font color="#FFC601">2010-MAYIS</font></a></u></font></b></font></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" height="142"> <p align="center"> <img border="0" src="images/verio.jpg" alt="" width="235" height="138"></td> </tr> </table> <table border="0" width="788" id="table4" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td bgcolor="#171C16"> <div class="c19"> <p class="c4" align="center"><strong> <a href="http://www.neurosurgery.tv/cnsclinicjordan/Shmaisani/Shmaisanihospital.htm"> <font color="#FF6600">AL-SHMAISANI HASTANESINE HO^GELDIN </font></a></strong></p> </div> <div class="c20"> <p class="c4" align="center"><strong><a href="http://www.allinjordan.com"> <font color="#FF6600">RDN E HO^GELDIN </font></a></strong></p> </div> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> </script></div> </body> </html>